Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

woudloper

Blijdschap

Met veel plezier las De Woudloper het stukje van Kees Kerkdijk over een onvergetelijke dag!
Het verbaasde mijzelf ook dat een speler van bijna 700 rating punten meer, na 26 zetten remise aanbiedt! Kees stond 2 pionnen voor en bleek in de analyse gewonnen te staan. Maar analyses zijn altijd achteraf en voor mij telt alleen het resultaat, Kees!
Het was in ieder geval een leuke partij voor mij, met als gevolg dat ik sinds 37 jaar op de 9e plaats belandde. Een historische schaakmijlpaal en dat tegen een bijna 1800 speler (COR 1110)! Een staande ovatie van de aanwezige leden voelde als een warme deken van waardering en respect, waarvoor mijn hartelijke dank!
Blijdschap over onze jeugd en dan vooral de ontwikkelingen van Vladimir en Romayn, die een voorbeeld zijn voor andere jeugdspelers. Ook het Damesteam dat zich kranig geweerd heeft tegen zes heren van het 2e team. Uitslag 5-1, maar er had meer in gezeten voor de Dames!
Blij zijn we niet over de resultaten van ons eerste team, maar we blijven toch met alle leden achter ze staan in hun strijd aan de 10 borden. Hoe kan het ook anders als we onze Hoonie moeten missen. Het schaakkind van onze club, opgeleid, en nu bij de Waagtoren. Maar misschien kunnen we ons met de nodige versterking toch nog handhaven op bordpunten?
Blij over de ontwikkelingen in het Nederlandse voetbal en met name over de prestaties van Ajax en hun gepassioneerde spel in de Champions League. Over het Damesvoetbal, over Max Verstappen, over Kiki Bertens en andere sporthelden, het vervult mij met blijdschap.
Blij over het in stand houden van de Dividendbelasting?
Maar niet over de capriolen van Donald T…., de Brexit, en de nog steeds dreigende internationale terreur in zowel binnen- als buitenland.
Laten we ons dan ook maar blijven bezig houden met ons nobele schaakspel en onze schaakclub die ons allen bindt en niet verdeelt!
De Woudloper

Hoed u voor de hoed ! !

.

Hoed u voor de hoed!

Een woordspelletje? Sinds er tussen de enkelvoudsvorm en de meervoudsvorm van de gebiedende wijs geen onderscheid meer is, is deze schrijfwijze altijd goed.

Voorheen was er verschil tussen ” hoedt u voor de hoed” en “hoed u voor de hoed”. In de eerste schrijfwijze werden meerdere personen aangesproken, bijvoorbeeld alle leden van de schaakclub, en in de tweede  schrijfwijze werd een enkel persoon aangesproken, bijvoorbeeld de lezer van dit stukje proza.
Eén en ander wordt duidelijk uitgelegd op wikipedia, zie wiki/gebiedende wijs.

Op de clubavond van donderdag 14 december j.l. was deze uitspraak van toepassing, zie hiervoor de bijgaande foto. Spelers die graag tijdens de partij wat door de zaal rondlopen kregen te maken met een extra obstakel dat zich zeer laag bij de grond bevond. Voor zover mij bekend heeft toch een ieder het obstakel zien liggen en is men er goed omheen gelopen.

Het is overigens niet de eerste keer dat dit obstakel de aandacht opeist.  In het succesvolle nieuwjaarstoernooitje bij Spijkerman begin dit jaar werd het obstakel ook waargenomen zoals te zien is op de tweede foto.

De hoed vroeg toen de voortdurende aandacht omdat de hoed geparkeerd was op een elektrisch kacheltje. Gelukkig lag de stekker gewoon los, maar bij het opstarten van het kacheltje zou er zich in de zaal langzamerhand rook hebben verspreid wegens schroeien van de hoed.

Gelieve dus voortaan acht te slaan op de hoed: HOED U VOOR DE HOED!!!!!

Commentaar van de Woudloper:
Misschien kan deze hoedenschaker eens een hoedenvariant bedenken, en is het misschien een idee om ter ondersteuning en bescherming van De Hoed een hoedenplank aan te brengen.
Namens de Hoed bedankt voor deze mooie hoedenfoto’s en ik hoop dat er meerdere hoedendragers op de club verschijnen in navolging?
van mij! Alle soorten en merken zijn welkom en lekker warm in deze barre tijden.

.

Boos en bedroefd

In Alkmaar leerde ik dat de mens vier primaire emoties heeft. Deze komen in ons dagelijkse leven voor en vaak laten wij ons leiden door deze gevoelens.

In het leven van de schaker komen blijheid, boosheid, bang en bedroefdheid in een ieder zijn partij voor.Angst voor zijn tegenstander of bang om te verliezen is al eerder genoemd in de column “angst regeert!”. In deze column gaat het over boos en bedroefd!
Afgelopen keren op de club hoorde ik boosheid over de indeling, want er zouden tegenstanders zijn die niet tegen elkaar hadden mogen spelen. Dit kan wel eens voorkomen en meestal wordt dit dan ook in der minne geschikt!
Boosheid hoorde ik ook over dat sommige tegenstanders te laat komen opdagen of met te weinig spelers komen opdagen. Zoals pas geleden bij een wedstrijd van ons eerste team thuis tegen Zukertort. Zij kwamen met maar liefst 8 spelers van de 10. Reden niet bekend of wel? In ieder geval betekent dit dat er 2 spelers de punten cadeau krijgen, zonder te spelen!  En bedroevend voor de bezoekende club, die toch genoeg spelers in huis heeft?
Boos en bedroefd zijn ook vaak de clubspelers die niet ingedeeld zijn bij de externe competitie. Op grond van hun rating of eerdere prestaties voor het team. Of in een lager team dan het jaar daarvoor en dat stemt meestal tot teleurstelling of bedroefd voelen.
Wat mij zelf de laatste tijd overkomt is boosheid over het lawaai op de achtergrond. Dat kan zich uiten in praten, fluisteren of lachen. Nu weet iedere schaker dat concentratieverlies meestal gepaard gaat met foute zetten of blunders, waardoor de partij verloren gaat. En dan zit je bijna drieënhalf uur achter het bord en moet je regelmatig vragen of het wat rustiger kan. Het merkwaardige is dat spelers zich vaak in hun eigen emoties van boosheid, blijheid of analyses niet meer bewust zijn van de aanwezigheid van andere clubspelers. En toch hebben wij genoeg ruimte in ons gebouw om elders te communiceren of te analyseren over schaken. Tijdens bondswedstrijden is “dit verschijnsel” stukken minder dan in de Keizer-competitie.
Tijdens ons aller zo geprezen schaaktoernooi in Wijk aan Zee is het woord STILTE in de grote zaal en kleine zaal aangegeven.  Er heerst vaak ook een serene stilte. OPMERKELIJK toch en de sfeer is bijna altijd wel heel plezierig en sportief, want iedereen wil kunnen genieten van dit nobele en mooiste spel van de wereld.
Misschien is dit persoonlijk, maar toch denk ik dat er meerdere clubspelers zijn die zich storen of uit hun concentratie raken bij  “overbodig” lawaai op de achtergrond of in de speelzaal.
Wellicht een aandachtspunt of moreel gevoel?
De Woudloper

Angst regeert?

Angst. Wij als schakers kennen als geen ander dit woord, dat meestal leidt tot verlies, fouten of blunders!
Het is een primaire emotie, die bij elk mens tot uiting komt bij onzekerheid over zichzelf of de ander! En vooral bij spanning in tijdnood!
De schaker kent bijvoorbeeld de kracht van zijn tegenstander niet, want hij heeft nog nooit tegen hem gespeeld.

De vragen die hij zichzelf meestal stelt zijn:

  1. Wat speelt mijn tegenstander met wit of met zwart voor openingsrepertoire?
  2. Wat moet ik voor zet doen in deze stelling of variant?
  3. Hoeveel tijd heb ik nog op mijn klok?
  4. Zal ik aanvallen of verdedigen?
  5. Wanneer zal ik aanvallen?
  6. Zal ik remise aanbieden of nog even wachten?
  7. Zal ik het remise aanbod accepteren?

Meestal is de eerste vraag: Welke opening zal ik spelen, of wat moet ik doen als……

In onze schaakwereld is angst vaak een dominante factor, maar helaas ook in onze eigen wereld!
Waarom zijn mensen zo bang voor terreur aanslagen, voor vluchtelingen, voor xenofobie? Voor een ander, die anders is of doet vanwege zijn gedrag, kleur, geaardheid,religie of mening!

In het voetbal krijg je vaak dat spanning en druk, het moeten winnen, het niet mogen verliezen, dat je tegen je zelf gaat spelen. Het spel of de partij niet meer gaat zoals je wil dat het gaat! Dan denk ik weer aan de ontknoping van onze voetbalcompetitie aan Ajax, het Nederlands elftal! Ze gaan paniekvoetbal spelen en krijgen het loon van de angst!

Het antwoord is meestal onzekerheid over de ander in zijn gedrag of reactie, en de angst om af te gaan, te falen op het moment suprème! Bij schakers meestal in het eindspel! Maar ook in het voorspel of de opening kan het al fout gaan!

Vaak komt angst voor omdat je niet weet wat je moet doen, zowel in het schaken als in de ontmoeting met anderen! Wat voor zet moet ik doen, of wat moet ik zeggen of vragen of antwoorden tegen hem of haar? Maar angst blokkeert het denken, leidt meestal tot verstarring, bekrompenheid en paniek.

De schaker kent het fenomeen “Angstgegner” en ook in het voetbal en andere sporten herkennen we dit. Je hebt vaak verloren tegen dezelfde tegenstander, en wordt onzeker over hoe je hem of haar moet bestrijden of moet aanspreken! Ja en dan word je onzeker en dat leidt vaak tot verlies!

Bij de beste schakers komt dit voor en is de grootste en moeilijkste tegenstander: jezelf. Je zit niet goed in je vel, je kan je hoofd of aandacht er niet bij houden. Wordt of bent afgeleid, je bent niet scherp en je verliest je concentratie en doet een foute zet!

Daarom is het beter om niet te denken aan ratingverlies, aanzien, verlies van werk, partner of verkiezingen? Maar uit te blijven gaan van eigen kennis, kracht, mogelijkheden en zekerheden.En vooral van zelfvertrouwen.
Want helaas angst regeert nog steeds en blijft nog steeds de allerslechste raadgever! Bij schakers De Raadsheer of vrouw.

De woudloper

Spanning

In het schaken is het omgaan met deze emotie vaak belangrijk voor de winst!
Niet iedere schaker kan hier goed mee omgaan!
Vooral als de tijdnoodfase gaat beginnen, zie je spelers de gekste dingen doen, zowel met zetten als fysiek!

Bijvoorbeeld het weggeven van stukken, de juiste voortzetting missen, een mat over het hoofd zien!

Het rood aanlopen in het gezicht en vele andere zenuwtrekjes zijn duidelijk zichtbaar bij een schaker!

De klok blijft maar doorlopen en je moet zoveel zetten doen binnen de tijd!

In onze interne competitie volgt de ontknoping wie er clubkampioen wordt en wordt er gestreden om elke  plaats in de ranglijst! De playoff gaat immers na drie partijen beginnen!

Voor ons eerste team gaat het om handhaving in de 1e klasse KNSB, maar dit moet kunnen lukken gezien de stand!

We hebben het in eigen hand, maar er moet nog wel voor gestreden worden op de 64 velden!
Niets gaat vanzelf heren!

Kortom er moet nog veel strijd geleverd worden ook bij onze jeugd! Maar hoe jonger en hoe slimmer je bent ( kennis van openingen en stellingen)! Des te gemakkelijker ga je met spanning om. Het lijkt wel bij onze grote talenten spelenderwijs te gaan! Misschien omdat zij nog minder aan hun hoofd hebben als onze “volwassen” schakers! Een voorbeeld hiervan is dat sommige clubschakers in de externe zich wel eens te buiten gaat aan  beheersing en kalmte! Jammer want dat doet onze naam niet goed bij onze gasten, die rustig en in stilte hun partij willen spelen!

Senioren kunnen maatschappelijke problemen soms minder goed naast zich neerleggen!  De spanning die de grote vluchtelingenstroom met zich meebrengt in ons land! Hoe gaan we dit oplossen, want er is geen schaaktheorie voor handen!

En wat te denken van die vreselijke en afschuwelijke terreur aanslagen overal in Europa, waarbij een waar slagveld van onschuldige mensen wordt achter gelaten! En de laffe daders blazen zich zelf op of vluchten! Jammer dat zij niet kunnen? Of willen? nadenken over andere oplossingen! Ze kunnen beter gaan schaken, dat is vredelievender!

Ook in andere sporten is er veel spanning om het kampioenschap! De ontknoping van onze voetbal competitie die tussen Ajax en PSV gaat! Het is nog niet beslist, maar diegene die het best met spanning kan omgaan zal waarschijnlijk de nieuwe kampioen zijn!

Spanning en verdriet was er ook bij de familie en bewonderaars van ons grootste sporticoon Johan Cruijff!

Johan ging zeer goed om met spanning, maar helaas moesten wij en in het bijzonder ondergetekende onze grootste voetballer missen als mens en als jeugdidool! Kon Johan schaken? Ik denk het wel want Johan had overal verstand van!

Ik als schaker denk het wel, want dat is logisch!

 

De woudloper