Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

team 3

Verslag: NHSB competitie klasse 2C ZSC-Saende 3 – Purmerend 3 4-4

.

Inleiding
Vrijdag 9 februari 2018 werd de NHSB klasse 2C wedstrijd gespeeld tussen het derde team van de Zaanse club ZSC Saende te Zaandam en het derde team van Schaakclub Purmerend.
Een kort eerste verslag van deze wedstrijd werd eerder op deze website gepubliceerd, zie kort verslag.

Ook dit uitgebreide verslag werd eerder gepubliceerd maar alleen op het slechts voor leden van de schaakclub bereikbare gedeelte van deze website. Het krijgt nu een ruimere verspreiding.

Invallers
Drie vaste teamspelers waren helaas verhinderd, maar na een zoekronde boden Serkan Milli, Vladimir Bartels en Perry Koopmans hun diensten aan als invallers waarvoor dank!!
Het team was derhalve, voor wat betreft de drie borden van de invallers, gemiddeld 150 Elo-punten verzwakt. Daarentegen hadden de Zaandammers hun vaste achtste bord speler Wiersma met 1389 Elo-punten thuisgelaten en De Boer opgesteld die 1695 Elo-punten meebracht.
Daarom was het een goede prestatie om de eindstand op 4-4 gelijkspel te brengen. Volgens een Elo-vergelijking van de actuele spelers (waarbij Vladimir op 1600 werd ingeschaald) zou een eindstand van 4,3-3,7 in het voordeel van Saende te verwachten zijn.
Het lijkt erop dat we winst zouden hebben kunnen bereiken indien we met de vaste bezetting van ons team zouden zijn aangetreden.

Desalniettemin kunnen we tevreden zijn met het 4-4 resultaat.
We hebben een prettige avond gehad bij Saende met een prettige speelzaal met goed schaakmateriaal en een goede ambiance. De speelzaal werd versierd met, uiteraard, een veelheid van schaak-trofeeën, maar ook met foto’s van enkele grootmeesters en drie prenten die schaakgerelateerd waren.
Tevens konden we de teamleider van het team verrassen met een innovatie voor het snel samenstellen van de NHSB wedstrijdformulieren, zie innovatie. We konden dan ook op tijd beginnen.

Stand in klasse 2C na de vijfde ronde
Na deze vijfde ronde zijn we nog een plaats gestegen naar de derde plaats.

Koploper Krommenie won ook en staat met 10 matchpunten bovenaan. Slechts door in de volgende ronde met ruime cijfers te winnen van deze koploper kunnen we nog een hele kleine kans hebben op het kampioenschap. Daartoe moet ook Saende de huidige koploper verslaan en dient Assendelft op haar beurt in de volgende ronde Saende te verslaan. Realistisch gesproken zullen we geen kampioen worden maar we zullen ook niet degraderen.

Traditiegetrouw geven de spelers die dat willen en de inspiratie hebben commentaar bij hun gespeelde partij.
De partijen worden gepresenteerd in de volgorde van beëindiging. Tussen de [] haken staat de voortschrijvende stand in de wedstrijd.

bord 4 Jaron Rosegg-Luc Preeker  remise [0,5-0,5]
Luc is door het oog van de naald gekropen. Zijn tegenstander had, in een overigens langere afwikkeling, een stuk kunnen winnen met slechts één pion als compensatie voor Luc. In de partij kon hij niet zijn geliefde en voor anderen gevreesde aanvalsstijl ontwikkelen.
Dus met een remise kwam hij goed weg. Met deze remise blijft Luc met 90%, 4,5 uit 5 partijen, onze koploper in het team.(CK).

bord 5 Ton de Veij – Mels van de Water remise [1-1]
Mijn partij tegen Mels van de Water, een tegenstander die ik denk ik zo’n 40 tot 50 jaar geleden een keer in de Amsterdamse clubcompetitie trof, gaf bijna de gehele partij licht voordeel voor mij aan. Mels groef zich volledig in en verdedigde zich uitstekend, waardoor er weinig eer voor mij viel te behalen.
Na de snelle remise van Luc en met het oog op onze wat betere stellingen, zag ik het zinloze van mijn aspiraties in en bood remise aan hetgeen snel werd geaccepteerd.

Bord 3 Rob Hählen – Frans Rappange remise [1,5-1,5]
De opening verliep niet helemaal naar mijn tevredenheid, ik had het gevoel steeds iets achter de feiten aan te lopen en geen initiatief had.
Maar ook mijn tegenstander had niet veel initiatief, zijn manoeuvre Dd8-e7-d8-c76-d8 (meteen Dc7 leek me veel sterker) hielp daar niet echt aan mee.
Desondanks kostte het me veel tijd een fatsoenlijk plan te vinden. Uiteindelijk bleef ik min of meer vrijwillig met een geïsoleerde d-pion zitten, maar naar mijn inschatting kon mijn tegenstander daar niet echt gebruik van maken.
De isolani kon ik oplossen en met het oog op de tijd, ik had 22 minuten minder en nog 19 minuten over, bood ik remise aan in een naar mijn gevoel tricky stelling waarin hij de betere kansen had. De computeranalyse geeft me daarin gelijk, al is het het evenwicht gedurende de partij niet echt verbroken, een keer heeft mijn tegenstander een kans gemist, de waardering is dan 0,58 in mijn nadeel, maar over het geheel van de partij is de waardering rond de -0,20.

Trouwens leuk om te zien hoe Vladimir het gelijkspel binnensleept. Het had dwingender gekund, maar het is mooi om te zien hoe onze talenten volwaardig mee kunnen doen!

bord 7 Serkan Milli – Pieter de Boer 0-1 [2,5-1,5]

bord 8 Sjaak Veth-Perry Koopmans 1-0 [3,5-1,5]  

Bord 1 Kees Kerkdijk – Peter Roggeveen remise [4-2] 
De opening was Pirc waarin ik snel de overhand kreeg door Peter terug te jagen in een gedrongen stelling.
Na afloop van de partij zei Peter dat hij snel glad verloren stond omdat ik via de h-lijn met dame en toren snel op h7 mat gegeven zou kunnen hebben. Fritz analyse gaf dat echter in de verste verte niet aan.
Maar langzamerhand kreeg ik de indruk dat mijn voordeel verdampte. De vijandelijke stelling was wel gedrongen maar was wel stevig. Ik koos voor een pionnen-aanval op de vijandelijke koningsstelling maar ruilde daarbij te veel stukken af. Daardoor kwam er in de zwarte stelling meer ruimte. Fritz gaf inderdaad aan dat langzamerhand mijn initiële voordeel (+1,5) verdampte.
Vanaf zet 21 stond Peter iets beter, maar hij speelde wijfelachtig. Bij de stand 3,5-1,5 bood hij remise aan, waarschijnlijk omdat hij vreesde toch nog te kunnen verliezen (de tijd begon krap te worden) en dan zou het team verliezen omdat Rik gewonnen stond en Vladimir stond ook al zeer gunstig.

Gelukkig had ik eerder op de avond Ton de Veij, die eerder uitgespeeld was, gevraagd om het verloop te volgen omdat ik te veel in beslag werd genomen door mijn eigen partij. Toen ik hem vroeg om advies zei hij gedecideerd het remise aanbod te accepteren. Dat had hij goed gezien want zelf vond ik ook dat ik op dat moment iets slechter stond (hetgeen Fritz ook weer bevestigde, achteraf uiteraard!!).
Bovendien wonnen Vladimir en Rik kort daarna hun partij. Compliment voor Ton voor zijn inschattingsvermogen en zo bijdroeg aan de 4-4 eindstand waarmee ik helemaal niet ontevreden ben.

Bord 6 René Kanninga-Vladimir Bartels 0-1 ! [4-3]

Naschrift CK: Fantastisch dat Vladimir won en zo gelijkspel voor ons team binnenbracht. Aan het eind van de dag telt alleen het resultaat en dat was een gewonnen partij.
Achteraf bleek dat Vladimir twee maal een stuk had kunnen winnen. Op zet 17 was dat heel duidelijk en de tweede keer, op zet 32 was dat wat meer verdekt. Met Fritz achter de hand knalt dat eruit, maar vergeet niet dat in de actuele speelsituatie allerlei factoren een rol spelen. De spanning, het plan dat je volgt, de lichaamstaal van de tegenstander, de lichtval, het geruis om je heen. Dit soort situaties hoort er helemaal bij bij het schaken: It is all in the game.
Maar aan het eind van de dag haalden we opgelucht adem toen de tegenstander van Vladimir opgaf en we wisten dat we er zonder kleerscheuren vanaf zouden komen met een 4-4 stand. En een mens is nooit te oud om van zijn partijen te leren en zeker Vladimir niet gezien de tijd die hij nog voor zich heeft.
Hieronder de partij nogmaals met de twee vertakkingen die tot directe stukwinst zouden geleid hebben.

bord 2 Dirk-Willem Swart-Rik Slaman 0-1 !! [4-4]
Hollands kwam op het bord en dat is één van de openingen die ik graag speel. Ik speel het zeer bewust met e6 en f5 in deze volgorde omdat ik ook graag Frans speel. De omwisseling van zettenvolgorde haalt ook de meeste gamebietjes uit de opening.

Het lastige vind ik dat het niet altijd te voorkomen is dat wit op een gegeven moment e4 kan spelen waarmee de loper op g2 ijzer sterk wordt en de pionnenstructuur voor zwart erg zwak. Erg blij was ik dan ook dat wit 8. Pe5 speelde. Hij heeft opeens een stuk minder aan de zet e4. Na 10. f4 heb ik de stelling die ik graag wil. Voor mijn gevoel was f3 beter geweest. Nu bepaalt, naar mijn mening, zwart het vervolg. 16. Lxd5 kwam met een remiseoffer. Tijdens een toernooi in Oostenrijk ben ik keihard afgegaan door een offer op de lange witte diagnaal. Sindsdien probeer ik altijd op te letten dat wit dit niet mag doen.

Ook tijdens de partij zat de gedachte in mijn hoofd en ik was dan ook verbaasd van de offer zelf. Zag ik iets over het hoofd? Mijn tegenstander? Na de ruil mag hij niet slaan op a8 namelijk. Ook is uit het schaakje stappen met Kh8 interessant omdat je met Lc6 wat mat kansjes krijgt. Alleen kan wit dit te eenvoudig verdedigen. Dan maar Le6 als antwoord en zwart staat prima.

Na een aantal zetten waarin ik op zoek was naar een manier om wit te kraken vond ik het welletjes. Tijd voor een eindspel. Dames van het bord en mijn voordeel bewijzen.

Na 37. Kf2 heeft wit volgens mij problemen. Ik kan de pion pennen waardoor wit vast komt te staan. De toren blijft nu noodgedwongen op de e-lijn en ik kan deze proberen te gaan ruilen. Zo snel zie ik niet hoe wit hieruit kan komen zonder torenruil of pionverlies.

Na de torenruil was het eindspel goed te doen.. Mijn loper functioneerde als pion die iets te veel spinazie had gegeten. Ik stel hem verdedigend op en bezet de diagnaal waarop wit wil promoveren. De koning van wit komt in zetdwang als hij besluit te verdedigen en als wit besluit aan te vallen, gaat de koning te ver van zijn overige pionnen af. Begrijpelijk koos Dirk Willem voor de aanval en deze aanval was te stoppen.

De stelling van Vladimir zag er hartstikke mooi uit maar ik kon me er niet te veel op focussen. Toen Vladimir dan ook won, waarbij de stand op 4-3 kwam, was ik erg opgelucht. Ik zag mijn winst wat aan de late kant en was 10 minuten voor het eind van deze pot, bang voor een remise. Maar toch kon ik de partij met winst besluiten.

 

Tot slot:
De volgende, zesde, ronde spelen we thuis tegen koploper Krommenie op donderdag 8 maart 2018, terwijl we op 29 maart 2018 in de slotronde bij de Volendammers op bezoek gaan.

.

Schaken is overal (4) !

.

Schaken is overal!!
Ja, zult u zeggen: als je een uitwedstrijd gaat spelen bij ZSC Saende dan kan je verwachten dat je van de speelzaal kan zeggen: Schaken is overal, want het is een zaal van een schaakclub!!

Voorafgaande aan de wedstrijd van Purmerend 3 tegen het derde team van ZSC-Saende op vrijdag 9 februari 2018, maakte ik een praatje met een schaker van ZSC Saende. Hij had de vier grote portretten van Karpov, Fischer, Larsen en Andersson, die het schaaklokaal opfleuren, aan de club geschonken, nadat hij ze jaren thuis had hangen. De foto’s van de grootmeesters moeten ergens begin 70-er jaren van de vorige eeuw genomen zijn.

De vier grootmeesters natuurlijk heel jeugdig. Larsen ziet er heel geciviliseerd uit. In de 60-er jaren had hij lang haar en veel baard en zag hij er toen uit als een Noorman die elk ogenblik weer, zoals rond het jaar 1000, met een vikingschip de lage landen zou kunnen binnenvallen en leeg plunderen.

De speelzaal toonde verder een drietal, aan de wand opgehangen, magnetische demonstratie schaakborden en een aantal prenten, en natuurlijk de prijzenkast.

De onderstaande foto toont één en ander:

De foto is ontleend aan de website van ZSC Saende en is gemaakt ter gelegenheid van de NHSB Bekerwedstrijden in 2015.

Op de foto zien we o.a. de gevulde prijzenkast. En we zien de vier gesigneerde portretten van links naar rechts van achtereenvolgend Anatoly Karpov (heel wat jonger en slanker dan te zien tijdens het laatste TATA Steel toernooi), Bobby Fischer, Ulf Andersson en Bent Larsen.

Andere wandversieringen waren:

De collage onder te titel “Chess is a labyrint” toont Hans Böhm tijdens een simultaanseance in het kader van het TV-programma Man en Paard. Helaas is de collage ingelijst met spiegelende glasplaat waarin de plafondverlichting spiegelt maar te zien is dat de klokken en het schaakbord en stukken heel suggestief worden weergeven. Wellicht dat men zoiets gaat zien na enkele uren zwoegen aan het schaakbord.

Het meest opvallende vond ik het volgende schilderij dat ook in de bovenste foto te zien is:

 

 

Overigens is het wel een schilderij dat waarschijnlijk  in massa is gereproduceerd want bij binnenkomst in het biljartcentrum valt in de hal direct een exemplaar van dit schilderij op. Het exemplaar in de speelzaal is geheel identiek.

Het schilderij vond ik opmerkelijk. Ik testte het uit op Ton door tegen hem op te merken dat het een opvallend schilderij was. Na enige tijd merkte hij op dat er geen koning op afgebeeld was.
Inderdaad juist, maar het is nog iets sterker: alle stukken, dus paard, loper, toren, dame en pion, staan afgebeeld, maar de koning is als enige stuk niet afgebeeld!!

Is het nu toeval of niet??? Juist op deze zelfde speeldag vrijdag 9 februari 2018 verscheen er op pagina C9 van de Culturele Bijlage van de NRC een boekbespreking van het boek getiteld “De Macht” van de schrijfster Naomi Alderman. De roman beschrijft de (hopelijk fictief blijvende) situatie waarin de vrouwen alle macht geheel van de mannen overnemen. Het boek wordt door de journaliste Hannah van Wieringen van harte aanbevolen.

Dus het blijkt ook hier, zoals eerder in de film “Het Zevende Zegel” zie het artikel hierover in de link, dat de maker van dit kunstwerkje voelhorens schijnt te hebben gehad voor lange-termijn ontwikkelingen in de maatschappij, hier het thema dat behandeld wordt in het boek van Naomi Alderman en  het gender-aspecten van allerlei zaken die heden ten dage zo de aandacht hebben.

Het schilderij sluit aan bij de thema van het boek en overtreft het boek “De Macht” zelfs: in het schilderij is de koning al geheel van het bord en uit beeld verdwenen. “Hoe kan men dan winnen door matzetten??” vraagt men zich als schaker onwillekeurig af.

Maar de soep zal wel niet zo heet gegeten worden (als ze wordt opgediend): Het hoofdthema van het boek blijkt niet zozeer het martriarchaat te betreffen doch het thema “alle macht corrumpeert”.

We kunnen dus rustig maar met gepaste oplettendheid verder schaken.
Wellicht kan ZSC Saende voor bezoekende clubs de twee schilderijen afdekken, zodat de spelers zich ten volle kunnen concentreren op de 64 velden en de bijbehorend complete set van 32 stukken met daaronder twee koningen.
Beter is dat een handige schaker alsnog een koning op beide schilderijen inschildert.

.

Spelers van Purmerend 3 overheersen de bekercompetitie!

.

Het is dit jaar opmerkelijk dat de bekercompetitie door spelers van het derde team van SC Purmerend  wordt overheerst,

Voor de derde ronde traden aan:
Rob Hählen, Kees Kerkdijk, Paul Meijer, Luc Preeker en Ton de Veij, allen vaste spelers van Purmerend 3, Frans Kerkhoff reserve-speler van Purmerend 3, en Serkan Milli door Purmerend 3 veel gevraagde invaller.
De partij Wladi Goosen tegen Paul Meijer dient nog gespeeld te worden. Wladi, die in de tweede ronde de Keizercompetitie-kampioen uit de bekercompetitie knikkerde!!
Dus het wordt nog spannend of de beker competitie een 100% Purmerend 3 aangelegenheid wordt of dat er een, overigens welbekende en gewaardeerde, vreemde eend in de bijt komt.

In de derde ronde moest Ton de Veij tegen Luc Preeker afhaken. Ton wordt natuurlijk hartelijk bedankt voor het feit dat hij in de eerste ronde de grote kanshebber Pieter Hopman een halt toeriep met een fraaie remise.

Als ik het reglement voor de Bekerwedstrijd goed gelezen en geinterpreteerd heb, zullen in de vierde ronde de partijen Hählen-Kerkdijk en (winnaar Goosen-Meijer)-Preeker gespeeld worden.

 

.

Een NHSB competitie wedstrijd? Vermijd onnodig schrijfwerk!

.

Bij de NHSB competitie-wedstrijd ZSC-Saende 3-Purmerend 3 bracht ik een idee in praktijk teneinde schrijfwerk, nl. het invullen van het Wedstrijdformuilier van de Noordhollandse Schaakbond, te vermijden. Het idee sloeg direct aan bij de teamleider van Saende, mede omdat hij al het schrijfwerk had moeten doen. Nu volstond enig gezamenlijk Fröbelwerk.

Het idee is als volgt

A. Beide team-leiders moet zorgen dat zij aantreden met ieder twee exemplaren van het ingevulde wedstrijdformulier in staand format.

(Uiteraard zijn de formulieren aan het begin van de wedstrijd, op de namen van de spelers na, blanco. De handtekeningen zijn uit privacy redenen afgedekt).

B. alle formulieren worden over de vertikale lijn tussen de namen dubbel gevouwen. Dan krijgt men twee set paren van formulieren zoals weergegeven in de volgende foto:

C. Vervolgens plakt of lijmt men de sets aan elkaar zodat men twee exemplaren krijgt als in de onderstaande foto links. De rechterfoto toont het formulier schuin van boven en enigszins opengevouwen zodat u een indruk krijgt hoe het in elkaar steekt.

In plaats van lijmen of plakken kan je ook de formulieren met de beeldzijde naar elkaar op elkaar leggen en vervolgens met een nietmachine nietjes aanbrengen op de verticale lijn tussen de namen en vervolgens het formulier openvouwen. Dit vereist dan wel een nietmachine die een grotere breedte kan overspannen dan de standaard nietmachine.

In ons geval was de dame van de bar van het Sportcentrum BOKO, het speellokaal van ZSC-Saende, zo vriendelijk ons te voorzien van doorzichtig plakband waarvoor hierbij nogmaal onze dank.

Dit systeem heeft ook als voordeel dat het direct duidelijk is als een teamleider geen ingevulde en uitgeprinte formulieren meegenomen heeft. Excuses zijn bijvoorbeeld geen printer of printerpapier op of printpatroon leeg, waarna men ofwel de opstelling mondeling geeft of afleest van een smart phone met allerlei frustraties van dien die afbreuk doen aan de sfeer en de concentratie van de teamleiders.

Wellicht dat in het reglement opgenomen dient te worden dat de teamleider die zonder het ingevulde wedstrijdformulier in tweevoud aantreedt al het schrijfwerk dient te doen, te beginnen met de opstelling van zijn eigen team op twee blanco wedstrijdformulieren. Maar wel om 20:00 uur beginnen!

 

.

Vladimir steelt de show in wedstrijd ZSC-Saende 3 – Purmerend 3 uitslag 4-4

.

Een zucht van verlichting ging door ons heen toen Vladimir zijn tegenstander René Kanninga tot overgave dwong in een toreneindspel.  Daarmee werd een dreigende nederlaag van ons team, in de uit-wedstrijd in de NHSB competitie klasse 2C, afgewend. Vladimir bracht de stand op 4-3 wetende dat de laatste partij van Rik Slaman door Rik  gewonnen zou worden zodat de eindstand 4-4 zou verschijnen.

Het team was wel enigszins gehavend door de afwezigheid van drie vaste spelers o.a. wegens verplichtingen in het lopende Scholentoernooi.

Een zoektocht begon naar drie invallers. Drie van onze leden waren bereid om vrijdagavond sneeuw en regen te trotseren om op 9 februari 2018 naar Zaandam te reizen. Met grote dank aan Perry Koopmans, Serkan Millli en Vladimir Bartels. Uiteraard zal van de drie invallers Vladimir daar de beste herinneringen aan over houden.

Naar traditie zullen de partij-ervaringen van de teamspelers binnenkort op deze website verschijnen.

Felicitaties aan ZSC-Saende met dit gelijkspel waardoor zij kansen houden op het kampioenschap in de NHSB competitie klasse 2C.

 

 

.