Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Roberto Curar

Foppe Reinders benoemd tot erelid!

Op de Algemene Leden Vergadering van donderdag 30 augustus 2018 is Foppe Reinders op originele wijze benoemd tot erelid van onze vereniging. Tijdens een zeer toepasselijk optreden van de ons welbekende doctor Roberto Curar, alias Rob Hählen, werd Foppe Reinders, die na een ziekteperiode van een jaar gelukkig weer aanwezig was op de club, naar voren geroepen. Hij mocht met de rug naar het publiek plaatsnemen om de toverkunsten van Curar te aanschouwen.

Daarmee werd Foppe afgeleid van de volgende speciale gast op deze bijeenkomst, t.w. zijn vrouw Wil. Doctor Curar toverde een oorkonde uit zijn hoge hoed, waarna voorzitter Kees Pruis mocht onthullen, dat het de leden en het bestuur heeft mogen behagen om Foppe, wegens zijn jarenlange verdiensten, te mogen benoemen tot erelid! Foppe, die danig verrast en ontroerd was door deze verrassing en eervolle benoeming ontving de oorkonde ingelijst uit handen van de voorzitter. Die memoreerde de vele positieve antwoorden, die de leden hadden toegestuurd als goedkeuring voor zijn benoeming. Foppe zijn echtgenote Wil ontving namens alle leden een prachtige bos bloemen en daarna was het aan de leden om Foppe te feliciteren.


Foppe vertelde in zijn toespraak, dat hij gelukkig steeds meer energie kreeg en weer bereid was om zijn bestuurstaak als secretaris weer op zich te nemen. Zijn taak als interne wedstrijdleider wordt voortaan (weer) vervuld door Kees Pruis en die van extern wedstrijdleider door Bert-Jan Melchers, die als nieuw bestuurslid welkom werd geheten door de voorzitter. Bert-Jan heeft deze taak trouwens als een jaar lang als vrijwilliger, op uitstekende wijze, op zich genomen. Aldus werd ons bestuur weer versterkt met twee fantastische mannen die beide een groot hart voor de vereniging hebben! De prachtige boeketten bloemen, die ook nog toekwamen aan Rob Hählen voor zijn enorme inzet voor de vereniging en voor de vrijwilligers Jan en Martha werden zoals vanouds weer prachtig verzorgd door Ton Huisman.
Speciale aandacht was er ook voor Ruben Meirmans, die wekelijks trouw helpt met het opruimen van de zaal. Hij ontving hiervoor een digitale klok en de hartelijke dank.
Jan Poland 
besloot kort voor de vergadering om zich niet meer herkiesbaar te stellen voor het bestuur. Hij blijft voorlopig nog wel onze “materialenman” en wordt daarbij wekelijks trouw ondersteund door Ton de Veij en Bert-Jan Melchers.
Het bestuur wenst iedereen een sportief, gezellig en succesvol seizoen toe!

Schaakclub Purmerend bruist van activiteiten!

Het bruist van activiteiten binnen onze schaakclub. Het Schoolschaaktoernooi, dat afgelopen vrijdag werd afgerond is daarvan een geslaagd voorbeeld. Boegbeeld Frank Reurs weet daar elk jaar een schaakfeest van te maken. Gesteund door vele vrijwilligers zet hij hiermee het jeugdschaken en onze schaakclub op een prachtige manier in het zonnetje.
Ook op de donderdagavonden gebeurt er veel op de club. Allereerst natuurlijk de jeugd, die in een aantal verschillende groepen op maat les krijgt van een “heel leger” trainers. Het is dan ook niet voor niets, dat De Klimopschool, met Vladimir Bartels als kopman en Thijs Schols en Tim Rijs als sterke jeugdleden  Waterlands kampioen werd afgelopen vrijdag.
Tijdens de jeugdcompetitie geven Barry Brink en Pieter Hopman les aan de ouders van de kinderen. Een groot succes, dat ook al het eerste vrouwelijke lid (van 2017) heeft opgeleverd. Flora Gaeta-de Vries. Van harte welkom!
Daarna vangen Pieter en Barry de aspirant senioren leden op om ze in een aantal weken te begeleiden naar deelname aan de Keizercompetitie.
Op het onlangs gehouden TATA steel toernooi deden maar liefst 24 leden van onze schaakclub mee en niet onverdienstelijk, maar liefst 14 vielen daarbij in de prijzen.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de KNSB melding maakt van de club in een artikel over de verenigingsprijs 2016. Purmerend staat daar op de 9e plek en daar kunnen we trots op zijn.
Purmerend 9e op KNSB-lijst verenigingsprijs
Buiten de club zijn er nog meer activiteiten. Er worden schaaklessen op diverse scholen in Waterland gegeven. Dat was te merken op het schoolschaaktoernooi.
Onze “oud” voorzitter Rob Hählen was onlangs weer actief als Roberto Curar bij schaakclub Bergen. Hij oogstte daar veel lof met zijn optreden: Roberto Curar trad op bij SC Bergen

We zijn ook zeer trots op Yong Hoon de Rover, die in Praag zijn eerste IM norm haalde.
Yong Hoon de Rover haalt eerste IM norm in Praag Van harte gefeliciteerd Yong Hoon!
Op 25 maart a.s. zal voor de eerste keer het Tulpentoernooi worden gehouden. Een prachtig initiatief van onze clubgenoot en sponsor Ton Huisman. Schrijf hiervoor alvast in via: Inschrijving Tulpentoernooi
Ook het traditionele Voorjaarstoernooi zal dit jaar weer worden gehouden en wel op vrijdag 28 en zaterdag 29 april. De inschrijving hiervoor wordt binnenkort geopend.
Mede dank zij alle vrijwilligers, waaronder ook veel ouders, bruist het van de activiteiten bij onze schaakclub. Daar mogen we best trots op zijn! Complimenten en grote dank voor allen die zich hier voor inzetten!
Kees Pruis, voorzitter.