Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Erelid

Jan Poland erelid

Op de Algemene Leden Vergadering van 3 september j.l is Jan Poland tot zijn grote verrassing benoemd tot erelid!
Eigenlijk zou deze benoeming vorig jaar al op de ALV plaatsvinden, maar toen bleek Jan niet aanwezig te zijn. Ook het inlassen van een speciale extra ALV mislukte, zodat we Jan dit jaar eindelijk de wel verdiende oorkonde en titel konden geven.
Op grond van zijn jarenlange verdiensten als bestuurslid, materialenman, organisator van de thuiswedstrijden en zijn voorbeeldige manier om de scores bij te houden heeft het bestuur gemeend om Jan voor te dragen als erelid. De leden werden gepeild of ze hierachter stonden en dat bleek voor de overgrote meerderheid zo te zijn. We zijn Jan veel dank verschuldigd voor zijn enorme inzet voor de club en feliciteren hem met deze benoeming! We hopen, dat hij nog jarenlang actief zal deelnemen aan de clubavonden.

In 2015 interviewde ik de toen 80-jarige Jan voor de Rode Loper

Foppe Reinders benoemd tot erelid!

Op de Algemene Leden Vergadering van donderdag 30 augustus 2018 is Foppe Reinders op originele wijze benoemd tot erelid van onze vereniging. Tijdens een zeer toepasselijk optreden van de ons welbekende doctor Roberto Curar, alias Rob Hählen, werd Foppe Reinders, die na een ziekteperiode van een jaar gelukkig weer aanwezig was op de club, naar voren geroepen. Hij mocht met de rug naar het publiek plaatsnemen om de toverkunsten van Curar te aanschouwen.

Daarmee werd Foppe afgeleid van de volgende speciale gast op deze bijeenkomst, t.w. zijn vrouw Wil. Doctor Curar toverde een oorkonde uit zijn hoge hoed, waarna voorzitter Kees Pruis mocht onthullen, dat het de leden en het bestuur heeft mogen behagen om Foppe, wegens zijn jarenlange verdiensten, te mogen benoemen tot erelid! Foppe, die danig verrast en ontroerd was door deze verrassing en eervolle benoeming ontving de oorkonde ingelijst uit handen van de voorzitter. Die memoreerde de vele positieve antwoorden, die de leden hadden toegestuurd als goedkeuring voor zijn benoeming. Foppe zijn echtgenote Wil ontving namens alle leden een prachtige bos bloemen en daarna was het aan de leden om Foppe te feliciteren.


Foppe vertelde in zijn toespraak, dat hij gelukkig steeds meer energie kreeg en weer bereid was om zijn bestuurstaak als secretaris weer op zich te nemen. Zijn taak als interne wedstrijdleider wordt voortaan (weer) vervuld door Kees Pruis en die van extern wedstrijdleider door Bert-Jan Melchers, die als nieuw bestuurslid welkom werd geheten door de voorzitter. Bert-Jan heeft deze taak trouwens als een jaar lang als vrijwilliger, op uitstekende wijze, op zich genomen. Aldus werd ons bestuur weer versterkt met twee fantastische mannen die beide een groot hart voor de vereniging hebben! De prachtige boeketten bloemen, die ook nog toekwamen aan Rob Hählen voor zijn enorme inzet voor de vereniging en voor de vrijwilligers Jan en Martha werden zoals vanouds weer prachtig verzorgd door Ton Huisman.
Speciale aandacht was er ook voor Ruben Meirmans, die wekelijks trouw helpt met het opruimen van de zaal. Hij ontving hiervoor een digitale klok en de hartelijke dank.
Jan Poland 
besloot kort voor de vergadering om zich niet meer herkiesbaar te stellen voor het bestuur. Hij blijft voorlopig nog wel onze “materialenman” en wordt daarbij wekelijks trouw ondersteund door Ton de Veij en Bert-Jan Melchers.
Het bestuur wenst iedereen een sportief, gezellig en succesvol seizoen toe!