Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

CORona

Volendam kiest voor spatschermen à la Biel

.

Op de website van Volendam zijn het Volendamse Corona-protocol gepubliceerd, tesamen met de spatschermen die gebruikt gaan worden als extra maatregel.
Voorzitter Jan Veerman (Kluit) heeft persoonlijk de spatschermen gemaakt. Op de foto die het spatscherm toont is te zien dat het spatscherm geconstrueerd is met de spatschermen die gebruikt werden in de Hoofdgroep van het recent gehouden toernooi in Biel (Zwitserland) als voorbeeld.

Voor meer informatie ga naar de website van Schaakclub Volendam.

Tevens wordt op die website het NHSB-Rapid Toernooi, te houden in Café-restaurant De Groene, aangekondigd. Wegens de omstandigheden zullen helaas maximaal 36 schakers kunnen deelnemen in plaats van 90.
Dus wilt u meedoen met dit Makrelen Toernooi, meldt u zich dan spoedig aan!!

.

Corona onder de loep

.

Hoe zal het gaan het aanstaande seizoen 2020/21??

Ook in Volendam is men bezig om een protocol op te stellen voor de komende competitie.
Op de nieuwe website van de Volendamse Schaakclub, zie website Schaakclub Volendam, is te lezen dat de corona-raderen draaien om te zorgen dat er  zo veilig mogelijk geschaakt kan worden. Lees daartoe het bericht van 12 juli 2020 op de openingspagina van die website.

Het valt op dat er ook aandacht is voor aanvullende maatregelen boven de maatregelen die de KNSB heeft gepubliceerd.
Ik citeer de Volendammers:
“Aanvullende maatregelen moeten afgesproken en vastgelegd worden voor schakers die extra risico lopen. Hierbij kan gedacht worden aan het dragen van mondkapjes, spatschermen, de zetten op twee borden uitvoeren met de klok ertussen en een extra stoel op grotere afstand. Dit geldt ook als niet aan de basiseisen van NOC/NSF voldaan kan worden. Een andere locatie kan noodzakelijk zijn, schakers kunnen per toerbeurt niet meespelen bij onvoldoende ruimte, eenrichtingsverkeer kan ingesteld worden, enz.”.

Ook bij de schaakclub in Volendam wordt dus gebrainstormd hoe het komend seizoen zo veilig mogelijk ten uitvoer kan worden gebracht.

Dat is overigens niet alleen van belang voor de Volendamse schakers maar ook voor andere schakers.
Op de website wordt ook al het NHSB-Rapid Toernooi 2020 aangekondigd: zie https://schaakclubvolendam.nl/Rapid/rapid2020.php. Het toernooi wordt gehouden op 7 november 2020 en inschrijven is nu al mogelijk. Alle deelnemers hebben dus een belang dat cafe-restaurant De Groene corona-proof wordt.

 

.

Schaaktoernooi te Biel en corona-schaken

.

In de wekelijkse schaakrubriek van Hans Ree wees hij op het jaarlijkse schaakfestival te Biel, Zwitserland. Geen on-line toernooi maar “gewoon” weer zo’n toernooi waar met hout wordt geschaakt.

Interessant is dat de grootmeestergroep speelt op schaakborden waarbij midden over het bord een perspexplaat (spatscherm) is geplaatst. Zodoende kunnen de twee spelers, wel gescheiden door die plaat, gewoon aan het bord plaatsnemen.
In mijn artikel van 12 april j.l. over corona-schaken stelde ik die manier van spelen al voor en ik ben blij dat de organisatoren van het Bieler schaakfestival die suggestie hebben overgenomen. Op de website van het toernooi (website) ziet men duidelijk de perspexplaat over het bord staan. Teneinde het door mij geschetste euvel van het uitvoeren van een zet op de bordhelft van de tegenstander (dus aan de andere kant van het scherm) te omzeilen, hebben de organisatoren een rechthoekig gat in de plaat aangebracht. Door dat gat kan ook een zet uitgevoerd worden naar of op de bordhelft van de tegenstander.

De verdere groepen spelen aan grotere tafels waarbij zij op ruime afstand van elkaar zitten. Om te zetten dienen de spelers op te staan om de zet uit te voeren.
Dit is geheel conform de suggesties die ik mijn bovengenoemde publicatie deed, zie de figuur in de publicatie.

Ook in Nederland zijn er ontwikkelingen op dit gebied.
Op de website van DD te Den Haag (Discendo Discimus opgericht  1852!!) is te zien hoe men de per 1 juli gestarte zomercompetitie speelt (zie https:\/\/dd1852.nl). Duidelijk is, door de plaatsing van de tafels en het gebruik van twee borden per partij de Hagenezen duidelijk kiezen voor veiligheid door de 1,5 meter afstand in acht te nemen!!

In het licht van deze voorbeelden is het enigszins lichtzinnig van de KNSB om de corona-hoofdregel van 1,5 meter overboord te zetten. In het recente protocol voor de schaaksport wordt tussen een speler en de tegenstander de 1,5 meter regel losgelaten. De argumentatie is dat er op een zo normaal mogelijke manier geschaakt moet kunnen worden,
Dit berust op een misverstand. Los laten van de 1,5 meter regel in de sport is alleen toegestaan als een beoefening van de sport onmogelijk wordt indien de 1,5 meter in acht genomen zou worden. Denk bijvoorbeeld aan boksen, judo of bij roeien aan de acht met stuurman (1,5 meter in acht nemen zou betekenen een vier zonder stuurman team dan zou moeten roeien in een acht-met-stuurman-boot. Het acht met stuurman team zou niet kunnen roeien).

Echter de verrichtingen van de schaker in Biel en bij DD laten zien dat de schaaksport zonder meer beoefend kan worden met inachtneming van de 1,5 meter regel.

Heel terecht wijst de KNSB in haar protocol op het belang van een goede ventilatie in de speelruimte. Dat heeft uiteraard te maken met de lange tijd die partijen kunnen duren zodat men lang blootgesteld is aan de atmosfeer in de speelzaal.
Verder is het terecht dat de KNSB in haar protocol wijst op de eigen afweging van iedere club, organisator en individuele schaker.

.

ECHT SCHAKEN????? Dat kan in Hoorn in augustus in het Oscar Romero Toernooi.

.

Op vrijdag 28 augustus t/m zondag 30 augustus 2020 gaat er in Hoorn weer ECHT GESCHAAKT worden, dus op een houten bord met echte houten schaakstukken die je met de hand moet verzetten in plaats van met een muis en met een schaakklok (kunt u zich dat nog herinneren van maart 2020?).

Maximaal 100 speler gaan in drie dagen zes ronden Zwitsers spelen met een tempo van 80  minuten plus 10 seconden/zet. Voor details zie: https://ohk.caissa-eenhoorn.nl/wordpress/informatie/

Vanuit Purmerend hebben op dit moment zich acht spelers aangemeld. Er zijn al 89 aanmeldingen (status 19/7/2020), dus wilt u meedoen, schrijf u dan ogenblikkelijk in.

 

Toegevoegd op 21 juli 2020:

Ondertussen is de deelnemerslijst volgelopen. Bij aanmelding komt u op een wachtlijst.
Onze club is vertegenwoordigd met titelhouders, vrouwen, jeugdleden en verdere leden, totaal 13 personen.
Een mooie vertegenwoordiging van onze club in dit aanstaande schaakfestijn.
Uiteraard wensen we hen veel succes toe!!!

Toegevoegd op 28 augustus 2020:
Uiteindelijk namen acht van onze leden deel aan het toernooi.
Evengoed wensen we hen veel succes toe!!!

.

Enerverend snelschaaktoernooi via Lichess

.

Donderdag jongstleden, 25 juni 2020, nam ik deel aan het snelschaak-kampioenschap van onze club.
Het werd een enerverende avond.

Het tempo was genadeloos. Niet zozeer het zetten-tempo van vijf minuten, maar meer de opeenvolging van de ronden.
Twee minuten na het beëindigen van de laatste partij in een ronde startte de volgende ronde. Als computerprogramma heeft Lichess natuurlijk geen moeite om in no-time volgens de regels van een Zwitsers toernooi de paring te voltooien. Inderdaad nog te kort om thuis een pint te gaan halen. Met heimwee denken we terug aan het Triton waar de borden en de klokken moesten wachten totdat we terugkwamen van de bar.

Een voordeel was wel dat we allemaal in één groep speelden. De eerste plaats was in principe bereikbaar. De uitslag van elke partij kon de eindstand beïnvloeden. En we kregen ruimschoots waar we het voor doen: de mogelijkheid om op één avond 13 partijen interessante spannende partijen te spelen.

Uiteraard was het duidelijk dat de sterkste spelers zouden strijden om de topplaatsen, en uiteraard keken we uit naar de strijd tussen hen.
Om deze strijd voor het nageslacht te bewaren volgen hier de drie partijen tussen Katharina, Pieter en Pim:

Dank aan Bert-Jan voor de organisatie van het toernooi. Dat smaakt naar meer.
Waarom introduceren we in de toekomst geen twee snelschaak kampioenschappen? Eén klassiek toernooi (met de klokken, borden, stukken en de bar) en één internet toernooi voor de Blitz-titel.

.