Nieuwsarchief


Categorieën

Vandaag :

♔ niets op de agenda

Jubileumboekje

Op donderdagavond 25 november, precies 90 jaar na de oprichting van onze vereniging, werd het eerste exemplaar van het jubileumboekje door Kees Kerkdijk uitgereikt aan ons oudste lid Gerrit Honingh.

Het jubileumboekje beschrijft de grote veranderingen die er hebben plaatsgevonden in onze vereniging gedurende de laatste 15 jaar. Kees Kerkdijk memoreerde dat Gerrit tijdens de oprichting al geboren was en (volgens eigen zeggen al kon lopen, maar nog niet schaken.) Kees Kerkdijk noemde hem een groot voorbeeld voor ons allen en zeker ook voor de jeugd. Hij sprak de wens uit, dat Gerrit over 10 jaar het dan ongetwijfeld verschenen jubileumboekje uit zou kunnen reiken aan de burgemeester of zelfs aan Koning Willem Alexander (of zijn dochter kroonprinses Amalia). Het jubileumboekje werd geschreven door Kees Kerkdijk, die er samen met Flora Gaeta en met hulp van Arie de Groot (drukken) een prachtig werkje van maakte, waar alle leden na afloop van de avond een exemplaar mee kregen. Na de toespraak van Kees bedankte Gerrit en wenste ons en de vereniging nog een goede toekomst. We wensen Gerrit ook een goede gezondheid en hopelijk is hij over 10 jaar nog van de partij!


Daarna was er voor alle aanwezigen een heerlijk gebakje voorzien van het logo van de vereniging.

In het weekend van 19 en 20 februari zal het jubileum nog uitgebreid gevierd worden met een jubileumtoernooi en een simultaan voor jeugd en senioren en daarop volgend een receptie met een buffet.
Veel leden hebben aangegeven om de aangeboden contributie-korting daarvoor te besteden.
Waarvoor dank!

 

Laatste uitslag tussenronde beker

Op 11 november is de partij in de tussenronde voor de beker tussen Tim van Rijs en Ton van Diepen overgespeeld. De eerste partij was in remise geëindigd.

Ton won na een leuke combinatie op de 29e zet. Een zet eerder kwam ik bij het bord om te kijken hoe ze ervoor stonden. Een vrij gecompliceerde stelling. Maar na 29. Dxf4 zag Ton de, leuke, winnende combinatie vrij snel. De combinatie wil ik u niet onthouden.

Het fragment begint na de 16e zet van zwart, 16. …, Df6. Daaraan voorafgaand hebben beiden gestreden om het initiatief en zich waar nodig actief verdedigd. De stelling is ontstaan uit een Engelse opening. Dat riep bij mij de vraag op waarom een jeugdspeler opent met 1. c4. Ik heb het Tim (nog) niet kunnen vragen. Maar misschien heeft hij gelezen dat het Engels een voorkeursopening van AlphaZero is?

In het voorwoord bij zijn boek: ‘The Modern English – Volume 1: 1.c4 e5’ schrijft de auteur  Semko Semkov:

“What is the best opening for White? I had always associated this question with complete beginners and never gave it much thought. Until December sixth 2017. On that day I read the news that Google’s Deep Mind AI software Alpha Zero, based on neural networks, crushed in a match the best engine Stockfish. The result itself was sensational, but the biggest shock was the way Alpha Zero learned chess. For the first time in history we witnessed a purely inhuman understanding of the game. The AI has taught itself without drawing anything from the huge practical experience and knowledge, accumulated for centuries. It relied only on statistical analysis and the method of trial and error. After 8 hours of self-training on a supercomputer and many millions of games behind, Alpha Zero built its own theoretical libraries. And the best opening according to them was: The English Opening! Around the fifth hour of self-training the probabilities of winning with 1.c4 even peaked at several times higher than any other opening. Then the numbers dropped, but still remained more than two times higher than the Réti, for example. Thus, from a “flank” or “irregular” opening as they classified it some 100 years ago, the English has risen to the most promising way of starting the game! There is much more to it. The central openings are extensively explored and, I would say, even exhausted. When we start with 1.c4, the play is more flexible, and the variety of move orders is enormous. Even best prepared opponents cannot remember many important lines. That makes the English a perfect choice for good players, capable of strategic thinking.
Semko Semkov August 2018″

Maar toch…

Hoe dan ook, Tim kwam goed uit de opening, versmaadde pionwinst maar bleef goed staan. Stockfish geeft aan dat Tim pas met de eerste zet van dit fragment, 17. e3, zijn voordeel verspeelt.

 

Op donderdag 2 december is de loting voor de indeling van de 16 overgebleven spelers. Vanaf dat moment staat het speelschema vast.

90 jaar SCP

Als opwarmertje voor het jubileum: wit geeft mat in 5 zetten.

Een doordenkertje dat creatief moet worden opgelost.
Hint: de voorgaande zin goed lezen; eenzelfde variatie op een thema van ik meen Sam Lloyd heb ik al eens eerder gebruikt in een nieuwjaars- of kerstwens. Alleen heb ik helaas niet meer kunnen achterhalen welk jaar dat was. Maar de aanwijzing is voldoende om in de goede richting te denken.

Resultaten tussenronde beker

Van de partijen heb ik niet veel gezien maar wel een enkele impressie.

Cor Groot – Win Dekker 0 – 1
Deze partij was al na heel korte tijd beslist, Wim had kennelijk snel korte metten gemaakt met Cor.

Gerard Jongen – Rob van Someren 1 – 0
Naar deze partij heb ik even gekeken en zag dat Rob moeite had om de partij te winnen. Om verder te gaan was dat noodzakelijk. Tamelijk aan het eind van de avond hoorde ik Rob luidkeels iets in de trant van ‘ik dacht dat ik eruit kon lopen…’ verzuchten. Ergens iets overzien, zo te horen.

Perry Koopmans – Ton de Veij 0 – 1
Ton moest winnen, Perry wil nogal eens een stevige muur optrekken. Dus dat is geduldig zoeken naar een een mogelijkheid om een bres te slaan. De keer dat ik keek zag ik nog niet veel vooruitgang. Tot ook hier de stilte werd verstoord door een uitroep van Ton dat Perry nu toch wel op zou geven. Dat werd mompelend door Perry bevestigd.

Ton van Diepen – Tim van Rijs ½ – ½
Toen ik naar huis ging was deze partij nog niet beslist. Ik zag dat Ton een paard voor stond, beiden nog een toren en drie pionnen, en iets meer tijd op de klok had (5 tegen 4 minuten). Hoe het remise is geworden weet ik niet. Volgende week gaan beiden op herhaling met verwisselde kleuren.

De Swindel

De swindel, als hij slaagt een grote vreugde voor de ene kant van het bord, een diepe droefenis voor de andere zijde, is het onderwerp van de trainingen dit seizoen. Het materiaal van de eerste training is te vinden in het besloten deel van de website.

Een lekkermakertje:

 

Swindelen kun je leren. Handvatten daarvoor komen de volgende keren aan bod.

Zelf was ik niet heel tevreden over de presentatie. Te snel was ik door mijn materiaal heen. Dat kwam ongetwijfeld ook doordat de aanwezigen al snel met de juiste ideeën op de proppen kwamen. Zo had ik verwacht dat het langer zou duren voordat de winnende zet in dit fragment werd gevonden:

 

‘Toevallig’ had ik nog een stelling in gedachten waarmee de tijd kon worden opgevuld. De vraag is hoe wit hier kan winnen, de witte dame kan in haar eentje zwart niet mat zetten, de witte koning kan niet helpen.
Ook hier werd het witte strijdplan in grote lijnen vrij snel gevonden maar hoe dat precies in zijn werk gaat, daarvoor ontbrak de tijd. Ik heb toegezegd de winstvoering op de website te zetten, bij dezen los ik die belofte in.

 

De volgende training, voorafgaand aan de rapid, is op 2 december.