Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Bestuur

Nieuwjaarsreceptie & Toernooi

Beste leden,

Nu het einde van het jaar en de feestdagen van 2022 naderen willen wij u graag informeren over onze geplande feestelijke start van 2023.

Het bestuur heeft namelijk, na afwezigheid van enkele jaren door de corona, onze  traditionele nieuwjaarsreceptie en aansluitend toernooi weer kunnen plannen bij Spijkerman eten & drinken.

Op zaterdag 7 januari ontvangen wij u graag voor een informele gezellige nieuwjaarsontmoeting met koffie en gebak. Aansluitend zullen wij een toernooitje spelen in de vorm van een dubbelrondige vierkamp. Aan dit toernooi kunnen maximaal 40 personen deelnemen die op sterkte worden ingedeeld in groepen van vier. U speelt dus 6 partijen van 20 minuten p.p.p.p.

Voor de toernooideelnemers is het gebruik van de lunch bij Spijkerman eten & drinken verplicht en daarvoor vragen wij een bijdrage van €10,00 (lunch + drankje)

U ontvangt binenkort een mailing met de details en de mogelijkheid van online registratie. Als alternatief zal op de clubavond ook een papieren inschrijfformulier aanwezig zijn.

Aanmelden is mogelijk tot uitelijk 22 december.

Wij hopen uiteraard dat u in grote getale aanwezig zult zijn bij deze feestelijke aftrap.

Het bestuur.

Alcoholverbod 2

Beste leden,

Zojuist bereikte mij het bericht van club Welzijn dat zij zijn geïnformeerd dat met onmiddelijke ingang  het alcoholverbod in Triton is opgeheven. Vanaf onze ronde 2 kunnen wij dus gelukkig weer in gezellige sfeer van een drankje genieten.

ik hoop dat hiermee ook weer meer leden besluiten om op de clubavond weer aanwezig te zijn.

Het is niet helemaal duidelijk waardoor deze omslag nu is veroorzaakt, maar vermoedelijk is de Gemeente gevoelig geweest voor alle negatieve publiciteit rondom dit issue.

Rob van Someren

Nieuwe voorzitter & Alcoholverbod

Op donderdag 25 Augustus ben ik tijdens de ALV door de aanwezige leden verkozen tot uw nieuwe voorzitter. Anders dan tijdens mijn vorige aanstelling wordt ik nu niet langer belemmerd door de parallelle aanwezigheid van een drukke baan en zal daarom met volle overtuiging mijn taken oppakken. Ik heb de overige leden van het bestuur gevraagd om op korte termijn een bestuursvergadering te organiseren zodat we kunnen inventariseren welke taken nu open staan, welke taken er nieuw bij komen en hoe we dat gaan prioritiseren.

De meest prangende vraag en ongerustheid bij de aanwezige leden betrof het afgekondigde alcoholverbod in Wijkplein Where. Niemand leek enige duidelijkheid te kunnen verschaffen omtrent de oorzaak en het vooruitzicht op een oplossing. Dat beschouwde ik dan ook als een van mijn eerste prioriteiten.

Inmiddels is het volgende geschied:

  1. Via een mail naar sociaal beheerder Hanneke Timmer ben ik in telefonisch contact gekomen met Clemens Hageraats
  2. Clemens wist mij duidelijk uit te leggen waar de oorzaak van dit probleem lag. U kunt dit hier nalezen Alcoholverbod Triton
  3. Eind juni is de benodigde vergunning door Clemens aangvraagd, maar hij informeerde mij dat de afhandeling bij de Gemeente maximaal 6 maanden in beslag kan nemen.
  4. Ik heb Clemens geinformeerd dat ik van mening ben dat een dergelijk lange termijn zonder volledige horeca faciliteiten gevolgen zou moeten hebben voor de zaalhuur die wij afdragen. Afhankelijk van de doorlooptijd van de vergunningsaanvraag ga ik daar  later bij hem op terug komen.
  5. Ik heb Clemens tevens gevraagd naar mogelijke uitwijk mogelijkheden. Daarbij kwam heel Europa en de Inval ter sprake als mogelijk opties. In heel Europa lijkt de grootste zaal voor ons te klein te zijn. V.w.b. de Inval heb ik hem aangegeven dat de aanwezigheid van een sportschool boven onze speelzaal niet ideaal is ivm geluidsoverlast. Tevens opperde ik nog de mogelijkheid van Zuidpool waarop Clemens aangaf dat dit wijkcentrum niet onder beheer valt van Club Welzijn maar dat hij wel goed contact onderhield met de beheerder
  6. Afgesproken werd dat Clemens gaat inventariseren wat de uitwijkmogelijkheden zijn in Zuidpool en in de Inval. Hij komt hier woensdag 31-08 op terug.
  7. Tot slot heb ik een mail geschreven naar de Gemeente Purmerend om bij hen te benadrukken dat wij ernstige impact ondervinden van dit verbod en dat wij hen aansporen de doorlooptijd van de aanvraag van de vergunning zo kort mogelijk te houden.

Wellicht niet hetgeen u graag had willen horen, maar zo u kunt zien werken we hard aan een oplossing en hopen die zo snel mogelijk met u te kunnen delen.

Tot slot wil ik u bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en zie u graag op donderdag 1 September bij de 1e ronde van de Rapid competitie.

Rob van Someren

Meneer (Gerrit) Honingh

Eind juni heeft meneer (Gerrit) Honingh het lidmaatschap van schaakclub Purmerend opgezegd. Tot dan ons oudste lid, 94 jaar, en tevens het langst lid van de club.

Zoals hij het zelf zegt wil het hoofd wel maar het lichaam niet meer. Zijn grote steun is zijn rollator waar hij niet meer zonder kan.

Hij had al eerder aangeven dat hij graag zijn bekers ter beschikking wilde stellen voor de jeugd. Ook kregen wij vanuit de KNSB een ere speld toegestuurd voor zijn 50 jarig lidmaatschap.

Op donderdag 14 juli hadden afgesproken om een en ander uit te wisselen.

Dat de administratie ook bij de KNSB niet altijd op orde is bleek al snel. Laat me verrassen Frank, ik heb namelijk ook al een speld van 70 jaar lid! Dat maakt samen 120. Hij denkt dat er in het verleden iets mis is gegaan omdat hij ook nog een jaar bij de SGA heeft gespeeld. Dat blijkt Foppe Reinders in het verleden al eens te hebben recht gezet.

Meneer Honingh is het bewijs dat je aan schaken een leven lang plezier kan hebben. Dagelijks speelt hij meerdere partijen online achter zijn laptop en dat zal hij zeker ook blijven doen. Een voorbeeld voor ons allemaal.

Namens meneer (Gerrit) Honingh de groeten aan allen.

We zijn weer “live”

Na een hele lange onderbreking kon en mocht er eindelijk weer achter het bord worden plaatsgenomen.

De laatste clubavond op locatie was alweer van 10 december waarna de corona maatregelen weer verscherpt moesten worden en wat bijna een halfjaar!! zou duren.

Het was dan ook heel fijn om veel leden weer “face to face” te mogen zien. (al zat daar natuurlijk wel het verplichte mondkapje tussen.

Voor de jeugd worden de laatste weken van het seizoen afgesloten met een zomercompetitie en natuurlijk staat het schaakkamp nog op het programma, daarover later meer.

Deze eerste avond mochten we vijf nieuwe jeugdschakers verwelkomen die graag kennis wilde maken met de club. Ze hebben er lang op moeten wachten, de interesse was al veel eerder aangegeven, maar eindelijk kon ook voor hen vorige week de uitnodiging om te komen verstuurd worden.

De laatste avond voor de jeugd is op 24 juni. Natuurlijk met de prijsuitreiking van de zomercompetitie. Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om het traditionele pannenkoeken eten te annuleren. De hygiëne is niet te garanderen en ook de 1,5m afstand is niet te waarborgen. Volgend jaar zullen we dat zeker goed maken.

Voor zowel de junioren als de senioren heeft het bestuur besloten dat er ook dit jaar geen clubkampioen wordt aangewezen. Er zijn te weinig speelronden keizercompetitie gespeeld om een waardige winnaar aan te kunnen wijzen.

De senioren avond werd geopend met een moment stilte voor ons overleden erelid Jaap Leguyt en Triton vrijwilliger Jan Jansen.

Kees Pruis heeft op dit moment nog altijd veel last van de nasleep van de ziekte van Lyme en zal daarom de komende tijd nog niet op de clubavonden aanwezig zijn. Namens Kees allen de hartelijke groeten en namens alle aanwezigen beterschap Kees! De overige bestuursleden nemen zolang zijn taken waar.

We mochten ook een oud lid verwelkomen die weer bij onze club wil komen schaken, Frans Hoepermans. Frans welkom terug.

De competitie zal worden voortgezet tot en met donderdag 1 juli op locatie wijkplein. Dat is ook de laatste avond dat Triton geopend is. Het aanmelden voor de competitie is voor de laatste weken niet bij Kees maar bij Bert Jan, hierover is  iedereen al per mail geïnformeerd.

Op 8 juli wordt het snelschaak kampioenschap senioren, laten we hopen voor de laatste maal, online georganiseerd. De uitnodiging volgt van Bert Jan.

Als laatste werd, voordat de stilte aanbrak en de partijen van start konden gaan, de jaarlijkse “steun het jeugd schaakkamp” vraag gesteld. En dat was niet aan dovemans oren gericht. De pot vulde zich met een mooi bedrag met de toezegging van enkele leden dat zij nog een donatie zouden overmaken, want cash geld zit niet meer in ieders portemonnee. Dat kan natuurlijk op de Bankrekening van de club met nummer: NL73 INGB 0000 4110 53, t.n.v. schaakclub Purmerend, onder vermelding van schaakkamp jeugd. Alle gulle gevers dank, namens de jeugd!

Vers van de pers is de positieve ontwikkeling rondom het inperken van de maatregelen, er zal steeds meer mogelijk worden. Heel fijn dat we straks tijdens de partijen ook iets anders kunnen drinken dan alleen koffie of thee.

Een hele fijne afsluiting van het seizoen en op naar een onbeperkt seizoen 2021-2022