Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

corgroot

Huishoudlijke mededeling van de Penningmeester, contributie 2023/2024!

Beste Schaakleden

De inning van de reguliere contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De eerste inning  zal plaats vinden rond 31 Oktober 2023, gelieve hiermee rekening te houden. Ter info, in de Contributie zit ook de bondsafdracht.  De contributie schaakseizoen 2023-2024, 120 euro senioren, 60 euro dubbelleden senioren, 70 euro jeugdleden, 35 euro dubbelleden jeugdleden ( dubbelleden zijn hoofdleden van een andere schaakvereniging)

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Delen

Huishoudlijke mededeling van de Penningmeester, contributie 2019/2020!

Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

 

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2019/2020 per omgaande te voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.

De inning van de reguliere contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De eerste inning (en nieuwe leden) zal plaats vinden rond 01 November 2019, gelieve hiermee rekening te houden.

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Huishoudelijke mededeling contributie 2018/2019

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2016/2017 per omgaandete voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.


Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

De inning van de contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De tweede inning (en nieuwe leden) zal plaats vinden rond 28 Februari 2019, gelieve hiermee rekening te houden.

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Huishoudelijke mededeling contributie 2017/2018

Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

De inning van de contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De eerste inning zal plaats vinden rond  31 Oktober 2017, gelieve hiermee rekening te houden.

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2017/2018 per omgaande te voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.

Penningmeester Schaakclub Purmerend