Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Aanmelden als nieuw lid

Wilt u bij ons komen schaken? Dan bent u van harte welkom!
Natuurlijk mag u eerst een paar keer vrijblijvend komen kijken en eventueel meespelen.
Wilt u daarna lid worden? Vul dan het aanmeldingsformulier in s.v.p. Druk het af en lever dit op de clubavond in bij de secretaris of jeugdleider.

Het lidmaatschap van onze club betekent dat u (senioren en jeugdleden) automatisch lid wordt van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). U bent dan automatisch geabonneerd op het bondsblad ‘SchaakMagazine’, waarin informatie is opgenomen over schaakactiviteiten op nationaal en internationaal schaakgebied.

Wat kost het?

Voor het seizoen 2022 – 2023 is de contributie voor senioren vastgesteld op € 100,-*
Hiervoor ben je lid van de vereniging en van de bond. Je kunt dan gratis deelnemen aan de trainingen voor volwassenen, die gegeven worden door Pieter Hopman en  op donderdagavond van 20.00 uur en/of deelnemen aan de interne en externe competities.

Jeugdleden (t/m 17 jaar, peildatum 31 december) betalen € 70,00* per seizoen. Een werkboek van het Stappenplan is hierbij inbegrepen. Op verzoek kunnen jeugdleden een gratis Chessity account krijgen.
*Als je later in het seizoen lid wordt betaal je minder

De contributie wordt  via een incassomachtiging in twee termijnen geïnd.

Wanneer u dit formulier via de mail inzendt geldt die e-mail als toestemming voor de machtiging de contributie te innen.

Door ondertekening machtigt u de penningmeester van SC Purmerend de verschuldigde contributie te incasseren van uw IBAN rekening, die u invult op het formulier.

Wanneer u niet d.m.v. een machtiging wilt betalen worden er € 2,50 kosten in rekening gebracht.

Bankrekeningnummer: NL73 INGB 0000 4110 53 t.n.v. Schaakclub Purmerend o.v.v de naam van het nieuwe lid.

Neemt u bij betalingsproblemen a.u.b. tijdig contact op met de penningmeester.
Bovenstaande gegevens zijn bestemd voor de ledenadministratie binnen onze eigen vereniging en worden alleen ter beschikking van de KNSB en NHSB gesteld.


Eventuele opzeggingen dienen plaats te vinden één maand voor het aflopen van het schaakseizoen, dus vóór 1 juli.


  Achternaam (*)

  Voorletter (*)

  Voornaam (*)

  Geslacht (*)MV

  Adres (*)

  Postcode en woonplaats (*)

  Geboortedatum (*)

  Telefoonnummer (*)

  E-mail adres (*)

  IBAN rekening (*)

  Rating

  Uw bericht

  Ik heb de Privacyverklaring van Schaakclub Purmerend zoals gepubliceerd op onderstaande locatie gelezen en ben daarmee akkoord.

  Privacyverklaring Schaakclub Purmerend